Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XXXVI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-10-27, 15:12 5.14. n) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka.
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
10
0
2
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:09 (REASUMPCJA)
5.13. m) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ODRZUCONO
3
8
1
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:08 (GŁOSOWANIE ANULOWANE)
5.13. m) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ODRZUCONO
3
7
1
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:06 5.12. l) podatku od nieruchomości,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
9
2
1
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:05 5.11. k) podatku od środków transportowych,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
9
1
2
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:03 5.10. j) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
9
0
3
szczegóły głosowania
2021-10-27, 15:00 5.9. i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Górka 14 w Lidzbarku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
6
5
1
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:57 5.8. h) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Lidzbark,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:55 5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
7
3
2
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:53 5.6. f) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ulicy Zieluńskiej, na rzecz jej użytkowania wieczystego,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
11
1
0
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:51 5.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
9
2
1
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:50 5.4. d) zmiany uchwały Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 roku,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:48 5.3. c) wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny”,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
6
1
5
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:46 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
10
0
2
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:43 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
10
0
2
szczegóły głosowania
2021-10-27, 14:40 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-10-27
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
XXXV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-09-29, 15:56 14.10. j) ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:53 14.9. i) utworzenia wraz z gminami oraz powiatami województwa warmińsko-mazurskiego stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:50 14.8. h) zamiany nieruchomości,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:45 14.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Adamowo, gmina Lidzbark,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:43 14.6. f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony powyżej 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:43 14.5. e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości lokalowej z dotychczasowym biorącym w używanie na czas oznaczony powyżej 3 lat,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:42 14.4. d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości lokalowej z dotychczasowym biorącym w używanie na czas oznaczony powyżej 3 lat,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:40 14.3. c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowo – wschodniej części gminy Lidzbark – obszar A,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:38 14.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 15:37 14.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 14:48 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 14:47 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-09-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-09-29, 14:46 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia w pkt 14 ppkt k) wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XXXIV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-07-13, 12:30 5.8. h) przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:27 5.7. g) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:23 5.6. f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:21 5.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:20 5.4. d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Wlewsk, gmina Lidzbark,
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:18 5.3. c) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2021/2022
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:16 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:13 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:09 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:08 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
XXXIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-05-28, 13:54 8.10. j) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:51 8.9. i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2021 roku,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:49 8.8. h) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:46 8.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka 237, gmina Lidzbark,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:45 8.6. f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka 222, gmina Lidzbark,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:43 8.5. e) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2021,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:41 8.4. d) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:39 8.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga wojewódzka nr 541 w Lidzbarku”,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:37 8.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:32 8.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-28, 13:25 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10