Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

8.4. d) określenia zasad, trybu udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji celowej ze środków Gminy Lidzbark na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Lidzbark na lata 2024-2026,

III Sesja Rady Miejskiej