Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

LXII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-03-05, 09:13 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 r.,
LXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-03-05
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-05, 08:27 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038,
LXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-03-05
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2024-03-05, 08:20 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ZATWIERDZONO
8
1
0
szczegóły głosowania
2024-03-05, 08:16 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o odczytanie protokołu z poprzedniej sesji.
ODRZUCONO
4
8
1
szczegóły głosowania
2024-03-05, 08:10 3. Przyjęcie porządku obrad.
LXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-03-05
ZATWIERDZONO
7
3
1
szczegóły głosowania
LXI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-01-19, 13:34 5.10. j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku.
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-01-19, 13:28 5.9. i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku,
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-01-19, 13:25 5.8. h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku,
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2024-01-19, 13:17 5.7. g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-01-19, 13:09 5.6. f) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-01-19, 13:08 5.5. e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-01-19, 13:06 5.4. d) udzielenia dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Zbawiciela w Działdowie na realizację zadania pn. ”Remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Jezusa Żyjącego w Lidzbarku”,
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-01-19, 13:05 5.3. c) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Kiełpinach na realizację zadania pn. ”Modernizacja elementów infrastruktury kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Kiełpinach”,
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-01-19, 12:59 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 r.,
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2024-01-19, 12:50 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038,
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-01-19, 12:45 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
10
2
2
szczegóły głosowania
2024-01-19, 12:26 3. Przyjęcie porządku obrad.
LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-01-19
ZATWIERDZONO
12
2
1
szczegóły głosowania
LX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-12-28, 14:14 5.12. l) ustalenia wysokości dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
4
2
7
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:57 5.11. k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:53 5.10. j) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:50 5.9. i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku,
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:48 5.8. h) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VI/45/90 z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta i gminy,
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:45 5.7. g) nadania nazwy Amfiteatru przy ul. Garbuzy w Lidzbarku,
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:39 5.6. f) upoważnienia Burmistrza Lidzbarka do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Gminy Lidzbark,
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
7
2
4
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:32 5.5. e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:29 5.4. d) zmiany Uchwały Nr XLIV/377/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lidzbark,
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:28 5.3. c) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:25 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.,
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
10
0
3
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:18 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2023-2036,
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:15 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2023-12-28, 13:14 3. Przyjęcie porządku obrad.
LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
LIX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-12-14, 14:08 5.5. e) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2024 -2028.
LIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-14
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-12-14, 14:06 5.4. d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028,
LIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-14
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-12-14, 14:04 5.3. c) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028,
LIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-14
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-12-14, 13:54 5.2. b) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2024 rok,
LIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-14
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2023-12-14, 13:29 5.1. a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038,
LIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-14
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2023-12-14, 12:10 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
LIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-14
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2023-12-14, 12:09 3. Przyjęcie porządku obrad.
LIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-12-14
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
LVIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-11-29, 14:14 5.11. k) uchylenia Uchwały Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ze zmianami.
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 14:01 5.10. j) zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Lidzbarskie becikowe”,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 14:00 Głosowanie - wniosek formalny
W §2 ust. 1. brzmi "Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu zamieszkującym na terenie Gminy Lidzbark w dniu urodzenia dziecka."
ZATWIERDZONO
10
1
2
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:55 5.9. i) przyjęcia „Program Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:52 5.8. h) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:51 Głosowanie - wniosek formalny
Wykreślenie § 6 ust. 3
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:49 5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:43 5.6. f) podatku od nieruchomości,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:37 5.5. e) podatku od środków transportowych,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:35 5.4. d) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2023-11-29, 13:32 5.3. c) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2023-11-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13