Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2024-2029 - Rada Miejska w Lidzbarku

IV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-06-12, 16:29 4.2. b) uchwalanie zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 rok,
IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-06-12
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-12, 16:17 4.1. a) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038,
IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-06-12
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-12, 15:24 3. Przedstawienie porządku obrad.
IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-06-12
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2024-06-12, 15:23 Głosowanie - wniosek formalny
Wykreślenie w porządku obrad w punkcie 4 podpunktu d)
ZATWIERDZONO
11
0
4
szczegóły głosowania
2024-06-12, 15:15 Głosowanie - wniosek formalny
Wykreślenie w porządku obrad w punkcie 4 podpunktu c)
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
III Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-05-28, 15:28 8.7. g) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Lidzbark.
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-28, 15:26 8.6. f) nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-28, 15:09 8.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Zieluńskiej w Lidzbarku,
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-28
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2024-05-28, 15:06 8.4. d) określenia zasad, trybu udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji celowej ze środków Gminy Lidzbark na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Lidzbark na lata 2024-2026,
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-28, 15:01 8.3. c) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Gdańsk,
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-28, 14:59 8.2. b) uchwalanie zmian do budżetu Gminy Lidzbark na 2024 rok,
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-28, 14:42 8.1. a) uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038,
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
II Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-05-15, 13:18 5.12. l) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:16 Głosowanie - wniosek formalny
Radny Michał Kwiatkowski dodatkowy przedstawiciel Gminy Lidzbark do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:09 5.11. k) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2024,
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:03 5.10. j) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 12:59 5.9. i) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lidzbark a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj’ w latach: 2024 - 2026,
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 12:40 5.8. h) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2024 r.,
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:58 5.7. g) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku,
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:55 5.6. f) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:51 5.5. e) ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki , Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku,
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:47 5.4. d)ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystki Rady Miejskiej w Lidzbarku,
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:44 Głosowanie - wniosek formalny
Radny Michał Dzimira do składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
ODRZUCONO
5
6
4
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:43 Głosowanie - wniosek formalny
Radny Karol Braun do składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:42 Głosowanie - wniosek formalny
Radny Bartłomiej Kordalski do składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:40 Głosowanie - wniosek formalny
Radny Michał Kwiatkowski do składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:39 Głosowanie - wniosek formalny
Radna Agnieszka Kalisz do składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:37 Głosowanie - wniosek formalny
Radna Dorota Wacławska do składu Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Tuystyki
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:15 5.3. c) ustalenia składu osobowego Komisji Planowania Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:11 5.2. b) określenie składów liczbowych Komisji Rady Miejskiej w Lidzbarku,
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2024-05-15, 11:04 5.1. a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lidzbarka,
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 10:10 3. Przedstawienie porządku obrad.
II Sesja Rady Miejskiej z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
1