Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.12. l) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

II Sesja Rady Miejskiej