Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Radny Michał Kwiatkowski do składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki

Nie zagłosowali (1)