Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.10. j) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,

II Sesja Rady Miejskiej