Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

8.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Zieluńskiej w Lidzbarku,

III Sesja Rady Miejskiej