Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Radna Dorota Wacławska do składu Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Tuystyki

Nie zagłosowali (1)