Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Radny Michał Kwiatkowski dodatkowy przedstawiciel Gminy Lidzbark do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna