Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.8. h) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2024 r.,

II Sesja Rady Miejskiej