Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.9. i) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lidzbark a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj’ w latach: 2024 - 2026,

II Sesja Rady Miejskiej