Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.4. d) powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystki Rady Miejskiej w Lidzbarku,

II Sesja Rady Miejskiej