Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XLIV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-04-29, 15:57 5.6. f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lidzbark,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:55 5.5. e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:53 5.4. d) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
10
3
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:39 5.3. c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:37 5.2. b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:35 5.1. a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na rok 2022,
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:33 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-04-29
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:31 Głosowanie - wniosek formalny
Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku po zmianach
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-29, 15:28 Głosowanie - wniosek formalny
Projekt Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2022
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
XLIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-03-01, 14:25 6.7. g) zamiany nieruchomości bez obowiązków dokonywania dopłat.
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
10
1
3
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:23 6.6. f) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dłutowo Stare, gmina Lidzbark,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:20 6.5. e) wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Szosa Lubawska, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:18 6.4. d) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Cibórz (osada) i Wybudowanie Nowodworskie,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:14 6.3. c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2022 roku,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:11 6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2022-03-01, 14:03 6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-03-01, 12:35 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja Skrutacyjna 1) Zbigniew Gutowski 2) Marek Ostrowski 3) Tomasz Marszak
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2022-03-01, 12:29 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
11
1
2
szczegóły głosowania
2022-03-01, 12:25 3. Przyjęcie porządku obrad.
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-03-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XLII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-01-14, 17:39 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-01-14
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-14, 17:34 7.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-01-14
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-14, 17:32 7.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-01-14
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-14, 17:29 7.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-01-14
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-14, 17:01 7.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-01-14
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-14, 16:55 Głosowanie - wniosek formalny
Porządek XLII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku po zmianach.
ZATWIERDZONO
10
0
1
szczegóły głosowania
2022-01-14, 16:52 Głosowanie - wniosek formalny
wniosek o wprowadzenie do porzadku obrad dodatkowego pkt 7 podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-14, 16:49 Głosowanie - wniosek formalny
wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad pkt 7 wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-14, 16:46 Głosowanie - wniosek formalny
wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad pkt 6 odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-14, 16:07 Głosowanie - wniosek formalny
wnioskuję o 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2022-01-14, 15:39 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/344/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-01-14
ZATWIERDZONO
9
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-14, 15:25 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-01-14
ZATWIERDZONO
10
3
1
szczegóły głosowania
2022-01-14, 15:11 3. Przyjęcie porządku obrad.
XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-01-14
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-14, 14:40 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
10
2
2
szczegóły głosowania
XLI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-12-30, 16:16 6.13. m) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
1
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 16:13 6.12. l) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ”Senior +” w Lidzbarku i w „Klubie Senior +” w Wawrowie,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
10
1
1
szczegóły głosowania
2021-12-30, 16:11 6.11. k) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Północ Sp. z o.o.,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 16:08 6.10. j) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 16:05 6.9. i) wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 16:03 6.8. h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
10
1
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 16:01 6.7. g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:59 6.6. f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:57 6.5. e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:55 6.4. d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:49 6.3. c) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:47 6.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
10
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:44 6.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
10
0
1
szczegóły głosowania
2021-12-30, 15:39 5. Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
8
2
1
szczegóły głosowania
2021-12-30, 14:56 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o wprowadzenie przerwy.
ZATWIERDZONO
6
2
2
szczegóły głosowania
2021-12-30, 14:52 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-12-30
ZATWIERDZONO
8
0
2
szczegóły głosowania
2021-12-30, 14:44 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady.
ZATWIERDZONO
6
2
3
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12