Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XXXI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-03-29, 13:00 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-03-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XXX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-02-23, 14:25 5.17. q) ustalenia zasad obliczania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2021-02-23, 14:21 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o dopisanie po słowie kosztów "podróży służbowych" oraz w § 1 w ust. 1 brzmi "Radnym przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna w wysokości (...)
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2021-02-23, 14:05 5.16. p) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o.,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 14:03 5.15. o) wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” sp. z o.o.,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 14:01 5.14. n) określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lidzbark na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Lidzbark na lata 2021-2023,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:59 5.13. m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Stare Miasto wraz z ustanowieniem służebności gruntowej,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:58 5.12. l) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Lidzbark,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:55 5.11. k) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:50 5.10. j) nabycia własności niezabudowanej nieruchomość gruntowej, położonej w obrębie Podcibórz, gmina Lidzbark,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:49 5.9. i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiełpiny gmina Lidzbark,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:47 5.8. h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk),
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:46 5.7. g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Główny Dworzec i ul. Działdowskiej w Lidzbarku,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:44 5.6. f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:42 5.5. e) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:41 5.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga wojewódzka nr 544 w Lidzbarku”,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:39 5.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:38 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:36 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:33 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-23, 13:31 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-02-23
ZATWIERDZONO
12
1
2
szczegóły głosowania
XXIX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-01-18, 14:03 5.13. m) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Cibórz 29, usytuowanym na działce numer 609, obręb Cibórz, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 14:01 5.12. l) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lidzbarku przy ulicy Górka,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:59 5.11. k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w obrębie Ciechanówko, gmina Lidzbark,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:58 5.10. j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Wierzbowej,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:57 5.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Zalesie, gmina Lidzbark,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:55 5.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Nowe Dłutowo, gmina Lidzbark,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:54 5.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy obejściu drogowym miasta,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:52 5.6. f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:46 5.5. e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:42 5.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:41 5.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:39 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:37 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:31 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:29 Głosowanie - wniosek formalny
Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:27 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad w pkt 5 podjęcie uchwał w sprawach ppkt n) ustalenia zasad obliczania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
XXVIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-12-28, 14:09 5.14. n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 14:07 5.13. m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 14:04 5.12. l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 14:03 5.11. k) zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w lata 2020 -2021.
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:58 5.10. j) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:57 5.9. i) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Z. i M. Ł. na uchwałę Nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk),
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:55 5.8. h) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:53 5.7. g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:51 5.6. f) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lidzbark,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:49 5.5. e) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:45 5.4. d) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:43 5.3. c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:41 5.2. b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na 2021 rok,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9