Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

10.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 roku.

XLV Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)