Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Dariusz Nowiński
Dariusz Nowiński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
20
Sesje rady
22
Frekwencja radnego
90.91 %
90.91 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
256
Wszystkie głosowania
256
Frekwencja
100%

ZA: 174
67.97%
PRZECIW: 15
5.86%
WSTRZYMUJE SIĘ: 18
7.03%

szczegóły głosowania radnego