Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Dariusz Nowiński
Dariusz Nowiński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
9
Sesje rady
10
Frekwencja radnego
90 %
90 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
110
Wszystkie głosowania
134
Frekwencja
82.09%

ZA: 89
80.91%
PRZECIW: 9
8.18%
WSTRZYMUJE SIĘ: 12
10.91%

szczegóły głosowania radnego