Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Dariusz Nowiński
Dariusz Nowiński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
43
Sesje rady
54
Frekwencja radnego
79.63 %
79.63 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
629
Wszystkie głosowania
629
Frekwencja
100%

ZA: 360
57.23%
PRZECIW: 31
4.93%
WSTRZYMUJE SIĘ: 46
7.31%

szczegóły głosowania radnego