Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Dariusz Nowiński
Dariusz Nowiński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
25
Sesje rady
28
Frekwencja radnego
89.29 %
89.29 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
334
Wszystkie głosowania
334
Frekwencja
100%

ZA: 234
70.06%
PRZECIW: 17
5.09%
WSTRZYMUJE SIĘ: 23
6.89%

szczegóły głosowania radnego