Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Dariusz Nowiński
Dariusz Nowiński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
37
Sesje rady
45
Frekwencja radnego
82.22 %
82.22 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
511
Wszystkie głosowania
511
Frekwencja
100%

ZA: 305
59.69%
PRZECIW: 25
4.89%
WSTRZYMUJE SIĘ: 41
8.02%

szczegóły głosowania radnego