Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Dariusz Nowiński
Dariusz Nowiński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
15
Sesje rady
16
Frekwencja radnego
93.75 %
93.75 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
167
Wszystkie głosowania
196
Frekwencja
85.2%

ZA: 139
83.23%
PRZECIW: 12
7.19%
WSTRZYMUJE SIĘ: 16
9.58%

szczegóły głosowania radnego