Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Dariusz Nowiński
Dariusz Nowiński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
33
Sesje rady
39
Frekwencja radnego
84.62 %
84.62 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
462
Wszystkie głosowania
462
Frekwencja
100%

ZA: 277
59.96%
PRZECIW: 25
5.41%
WSTRZYMUJE SIĘ: 39
8.44%

szczegóły głosowania radnego