Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Skuza
Waldemar Skuza
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
11
Sesje rady
14
Frekwencja radnego
78.57 %
78.57 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
129
Wszystkie głosowania
178
Frekwencja
72.47%

ZA: 126
97.67%
PRZECIW: 3
2.33%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego