Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Skuza
Waldemar Skuza
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
7
Sesje rady
10
Frekwencja radnego
70 %
70 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
88
Wszystkie głosowania
134
Frekwencja
65.67%

ZA: 87
98.86%
PRZECIW: 1
1.14%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego