Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Skuza
Waldemar Skuza
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
22
Sesje rady
28
Frekwencja radnego
78.57 %
78.57 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
334
Wszystkie głosowania
334
Frekwencja
100%

ZA: 236
70.66%
PRZECIW: 4
1.2%
WSTRZYMUJE SIĘ: 2
0.6%

szczegóły głosowania radnego