Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Skuza
Waldemar Skuza
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
17
Sesje rady
22
Frekwencja radnego
77.27 %
77.27 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
256
Wszystkie głosowania
256
Frekwencja
100%

ZA: 170
66.41%
PRZECIW: 3
1.17%
WSTRZYMUJE SIĘ: 1
0.39%

szczegóły głosowania radnego