Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Skuza
Waldemar Skuza
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
36
Sesje rady
45
Frekwencja radnego
80 %
80 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
511
Wszystkie głosowania
511
Frekwencja
100%

ZA: 362
70.84%
PRZECIW: 5
0.98%
WSTRZYMUJE SIĘ: 3
0.59%

szczegóły głosowania radnego