Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Skuza
Waldemar Skuza
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
30
Sesje rady
39
Frekwencja radnego
76.92 %
76.92 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
462
Wszystkie głosowania
462
Frekwencja
100%

ZA: 313
67.75%
PRZECIW: 5
1.08%
WSTRZYMUJE SIĘ: 3
0.65%

szczegóły głosowania radnego