Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Skuza
Waldemar Skuza
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
4
Sesje rady
7
Frekwencja radnego
57.14 %
57.14 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
54
Wszystkie głosowania
98
Frekwencja
55.1%

ZA: 53
98.15%
PRZECIW: 1
1.85%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego