Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Skuza
Waldemar Skuza
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
13
Sesje rady
16
Frekwencja radnego
81.25 %
81.25 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
146
Wszystkie głosowania
196
Frekwencja
74.49%

ZA: 142
97.26%
PRZECIW: 3
2.05%
WSTRZYMUJE SIĘ: 1
0.68%

szczegóły głosowania radnego