Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Skuza
Waldemar Skuza
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
13
Sesje rady
18
Frekwencja radnego
72.22 %
72.22 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
146
Wszystkie głosowania
228
Frekwencja
64.04%

ZA: 142
97.26%
PRZECIW: 3
2.05%
WSTRZYMUJE SIĘ: 1
0.68%

szczegóły głosowania radnego