Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Skuza
Waldemar Skuza
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
45
Sesje rady
54
Frekwencja radnego
83.33 %
83.33 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
629
Wszystkie głosowania
629
Frekwencja
100%

ZA: 476
75.68%
PRZECIW: 6
0.95%
WSTRZYMUJE SIĘ: 5
0.79%

szczegóły głosowania radnego