Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Skuza
Waldemar Skuza
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
28
Sesje rady
37
Frekwencja radnego
75.68 %
75.68 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
442
Wszystkie głosowania
442
Frekwencja
100%

ZA: 293
66.29%
PRZECIW: 5
1.13%
WSTRZYMUJE SIĘ: 3
0.68%

szczegóły głosowania radnego