Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Leon Chmielewski
Leon Chmielewski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
28
Sesje rady
28
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
334
Wszystkie głosowania
334
Frekwencja
100%

ZA: 316
94.61%
PRZECIW: 10
2.99%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego