Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Leon Chmielewski
Leon Chmielewski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
14
Sesje rady
14
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
171
Wszystkie głosowania
178
Frekwencja
96.07%

ZA: 167
97.66%
PRZECIW: 4
2.34%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego