Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Leon Chmielewski
Leon Chmielewski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
44
Sesje rady
45
Frekwencja radnego
97.78 %
97.78 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
511
Wszystkie głosowania
511
Frekwencja
100%

ZA: 475
92.95%
PRZECIW: 11
2.15%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego