Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Leon Chmielewski
Leon Chmielewski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
38
Sesje rady
39
Frekwencja radnego
97.44 %
97.44 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
462
Wszystkie głosowania
462
Frekwencja
100%

ZA: 427
92.42%
PRZECIW: 11
2.38%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego