Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Leon Chmielewski
Leon Chmielewski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
16
Sesje rady
16
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
188
Wszystkie głosowania
196
Frekwencja
95.92%

ZA: 183
97.34%
PRZECIW: 5
2.66%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego