Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Leon Chmielewski
Leon Chmielewski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
10
Sesje rady
10
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
130
Wszystkie głosowania
134
Frekwencja
97.01%

ZA: 128
98.46%
PRZECIW: 2
1.54%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego