Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Leon Chmielewski
Leon Chmielewski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
36
Sesje rady
37
Frekwencja radnego
97.3 %
97.3 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
442
Wszystkie głosowania
442
Frekwencja
100%

ZA: 407
92.08%
PRZECIW: 11
2.49%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego