Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Leon Chmielewski
Leon Chmielewski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
53
Sesje rady
54
Frekwencja radnego
98.15 %
98.15 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
629
Wszystkie głosowania
629
Frekwencja
100%

ZA: 590
93.8%
PRZECIW: 13
2.07%
WSTRZYMUJE SIĘ: 1
0.16%

szczegóły głosowania radnego