Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Hanna Krezymon
Hanna Krezymon
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
52
Sesje rady
54
Frekwencja radnego
96.3 %
96.3 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
629
Wszystkie głosowania
629
Frekwencja
100%

ZA: 569
90.46%
PRZECIW: 11
1.75%
WSTRZYMUJE SIĘ: 8
1.27%

szczegóły głosowania radnego