Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Hanna Krezymon
Hanna Krezymon
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
13
Sesje rady
14
Frekwencja radnego
92.86 %
92.86 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
165
Wszystkie głosowania
178
Frekwencja
92.7%

ZA: 160
96.97%
PRZECIW: 3
1.82%
WSTRZYMUJE SIĘ: 2
1.21%

szczegóły głosowania radnego