Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Hanna Krezymon
Hanna Krezymon
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
26
Sesje rady
28
Frekwencja radnego
92.86 %
92.86 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
334
Wszystkie głosowania
334
Frekwencja
100%

ZA: 285
85.33%
PRZECIW: 8
2.4%
WSTRZYMUJE SIĘ: 3
0.9%

szczegóły głosowania radnego