Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Hanna Krezymon
Hanna Krezymon
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
37
Sesje rady
39
Frekwencja radnego
94.87 %
94.87 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
462
Wszystkie głosowania
462
Frekwencja
100%

ZA: 408
88.31%
PRZECIW: 9
1.95%
WSTRZYMUJE SIĘ: 7
1.52%

szczegóły głosowania radnego