Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Hanna Krezymon
Hanna Krezymon
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
10
Sesje rady
10
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
129
Wszystkie głosowania
134
Frekwencja
96.27%

ZA: 126
97.67%
PRZECIW: 1
0.78%
WSTRZYMUJE SIĘ: 2
1.55%

szczegóły głosowania radnego