Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Hanna Krezymon
Hanna Krezymon
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
20
Sesje rady
22
Frekwencja radnego
90.91 %
90.91 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
256
Wszystkie głosowania
256
Frekwencja
100%

ZA: 219
85.55%
PRZECIW: 7
2.73%
WSTRZYMUJE SIĘ: 2
0.78%

szczegóły głosowania radnego