Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Hanna Krezymon
Hanna Krezymon
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
35
Sesje rady
37
Frekwencja radnego
94.59 %
94.59 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
442
Wszystkie głosowania
442
Frekwencja
100%

ZA: 388
87.78%
PRZECIW: 9
2.04%
WSTRZYMUJE SIĘ: 7
1.58%

szczegóły głosowania radnego