Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Hanna Krezymon
Hanna Krezymon
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
14
Sesje rady
16
Frekwencja radnego
87.5 %
87.5 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
169
Wszystkie głosowania
196
Frekwencja
86.22%

ZA: 163
96.45%
PRZECIW: 4
2.37%
WSTRZYMUJE SIĘ: 2
1.18%

szczegóły głosowania radnego