Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Hanna Krezymon
Hanna Krezymon
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
43
Sesje rady
45
Frekwencja radnego
95.56 %
95.56 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
511
Wszystkie głosowania
511
Frekwencja
100%

ZA: 456
89.24%
PRZECIW: 9
1.76%
WSTRZYMUJE SIĘ: 7
1.37%

szczegóły głosowania radnego