Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Iwankowski
Waldemar Iwankowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
33
Sesje rady
37
Frekwencja radnego
89.19 %
89.19 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
442
Wszystkie głosowania
442
Frekwencja
100%

ZA: 348
78.73%
PRZECIW: 3
0.68%
WSTRZYMUJE SIĘ: 23
5.2%

szczegóły głosowania radnego