Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Iwankowski
Waldemar Iwankowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
13
Sesje rady
14
Frekwencja radnego
92.86 %
92.86 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
152
Wszystkie głosowania
178
Frekwencja
85.39%

ZA: 140
92.11%
PRZECIW: 0
0%
WSTRZYMUJE SIĘ: 12
7.89%

szczegóły głosowania radnego