Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Iwankowski
Waldemar Iwankowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
21
Sesje rady
22
Frekwencja radnego
95.45 %
95.45 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
256
Wszystkie głosowania
256
Frekwencja
100%

ZA: 210
82.03%
PRZECIW: 3
1.17%
WSTRZYMUJE SIĘ: 15
5.86%

szczegóły głosowania radnego