Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Iwankowski
Waldemar Iwankowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
15
Sesje rady
16
Frekwencja radnego
93.75 %
93.75 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
169
Wszystkie głosowania
196
Frekwencja
86.22%

ZA: 155
91.72%
PRZECIW: 1
0.59%
WSTRZYMUJE SIĘ: 13
7.69%

szczegóły głosowania radnego