Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Iwankowski
Waldemar Iwankowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
41
Sesje rady
45
Frekwencja radnego
91.11 %
91.11 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
511
Wszystkie głosowania
511
Frekwencja
100%

ZA: 417
81.6%
PRZECIW: 3
0.59%
WSTRZYMUJE SIĘ: 23
4.5%

szczegóły głosowania radnego