Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Iwankowski
Waldemar Iwankowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
6
Sesje rady
7
Frekwencja radnego
85.71 %
85.71 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
78
Wszystkie głosowania
98
Frekwencja
79.59%

ZA: 67
85.9%
PRZECIW: 0
0%
WSTRZYMUJE SIĘ: 11
14.1%

szczegóły głosowania radnego