Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Iwankowski
Waldemar Iwankowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
50
Sesje rady
54
Frekwencja radnego
92.59 %
92.59 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
629
Wszystkie głosowania
629
Frekwencja
100%

ZA: 527
83.78%
PRZECIW: 5
0.79%
WSTRZYMUJE SIĘ: 28
4.45%

szczegóły głosowania radnego