Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Iwankowski
Waldemar Iwankowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
35
Sesje rady
39
Frekwencja radnego
89.74 %
89.74 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
462
Wszystkie głosowania
462
Frekwencja
100%

ZA: 368
79.65%
PRZECIW: 3
0.65%
WSTRZYMUJE SIĘ: 23
4.98%

szczegóły głosowania radnego