Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Iwankowski
Waldemar Iwankowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
27
Sesje rady
28
Frekwencja radnego
96.43 %
96.43 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
334
Wszystkie głosowania
334
Frekwencja
100%

ZA: 284
85.03%
PRZECIW: 3
0.9%
WSTRZYMUJE SIĘ: 17
5.09%

szczegóły głosowania radnego