Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Iwankowski
Waldemar Iwankowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
10
Sesje rady
11
Frekwencja radnego
90.91 %
90.91 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
130
Wszystkie głosowania
153
Frekwencja
84.97%

ZA: 118
90.77%
PRZECIW: 0
0%
WSTRZYMUJE SIĘ: 12
9.23%

szczegóły głosowania radnego