Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Waldemar Iwankowski
Waldemar Iwankowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
0
Sesje rady
0
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
0
Wszystkie głosowania
0
Frekwencja
0%

ZA: 0
0%
PRZECIW: 0
0%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%