Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Zbigniew Gutowski
Zbigniew Gutowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
39
Sesje rady
39
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
462
Wszystkie głosowania
462
Frekwencja
100%

ZA: 415
89.83%
PRZECIW: 13
2.81%
WSTRZYMUJE SIĘ: 7
1.52%

szczegóły głosowania radnego