Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Zbigniew Gutowski
Zbigniew Gutowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
14
Sesje rady
14
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
152
Wszystkie głosowania
178
Frekwencja
85.39%

ZA: 141
92.76%
PRZECIW: 5
3.29%
WSTRZYMUJE SIĘ: 6
3.95%

szczegóły głosowania radnego