Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Zbigniew Gutowski
Zbigniew Gutowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
16
Sesje rady
16
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
169
Wszystkie głosowania
196
Frekwencja
86.22%

ZA: 157
92.9%
PRZECIW: 6
3.55%
WSTRZYMUJE SIĘ: 6
3.55%

szczegóły głosowania radnego