Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Zbigniew Gutowski
Zbigniew Gutowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
45
Sesje rady
45
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
511
Wszystkie głosowania
511
Frekwencja
100%

ZA: 464
90.8%
PRZECIW: 13
2.54%
WSTRZYMUJE SIĘ: 7
1.37%

szczegóły głosowania radnego