Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Zbigniew Gutowski
Zbigniew Gutowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
37
Sesje rady
37
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
442
Wszystkie głosowania
442
Frekwencja
100%

ZA: 395
89.37%
PRZECIW: 13
2.94%
WSTRZYMUJE SIĘ: 7
1.58%

szczegóły głosowania radnego