Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Zbigniew Gutowski
Zbigniew Gutowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
11
Sesje rady
11
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
129
Wszystkie głosowania
153
Frekwencja
84.31%

ZA: 118
91.47%
PRZECIW: 5
3.88%
WSTRZYMUJE SIĘ: 6
4.65%

szczegóły głosowania radnego