Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Zbigniew Gutowski
Zbigniew Gutowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
51
Sesje rady
51
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
596
Wszystkie głosowania
596
Frekwencja
100%

ZA: 548
91.95%
PRZECIW: 14
2.35%
WSTRZYMUJE SIĘ: 7
1.17%

szczegóły głosowania radnego