Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Zbigniew Gutowski
Zbigniew Gutowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
7
Sesje rady
7
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
88
Wszystkie głosowania
98
Frekwencja
89.8%

ZA: 85
96.59%
PRZECIW: 2
2.27%
WSTRZYMUJE SIĘ: 1
1.14%

szczegóły głosowania radnego