Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Zbigniew Gutowski
Zbigniew Gutowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
55
Sesje rady
55
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
635
Wszystkie głosowania
635
Frekwencja
100%

ZA: 584
91.97%
PRZECIW: 15
2.36%
WSTRZYMUJE SIĘ: 8
1.26%

szczegóły głosowania radnego