Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Jarosław Wiśnicki
Jarosław Wiśnicki
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
45
Sesje rady
45
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
511
Wszystkie głosowania
511
Frekwencja
100%

ZA: 373
72.99%
PRZECIW: 40
7.83%
WSTRZYMUJE SIĘ: 61
11.94%

szczegóły głosowania radnego