Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Jarosław Wiśnicki
Jarosław Wiśnicki
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
14
Sesje rady
14
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
169
Wszystkie głosowania
178
Frekwencja
94.94%

ZA: 142
84.02%
PRZECIW: 6
3.55%
WSTRZYMUJE SIĘ: 21
12.43%

szczegóły głosowania radnego