Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Jarosław Wiśnicki
Jarosław Wiśnicki
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
53
Sesje rady
54
Frekwencja radnego
98.15 %
98.15 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
629
Wszystkie głosowania
629
Frekwencja
100%

ZA: 455
72.34%
PRZECIW: 53
8.43%
WSTRZYMUJE SIĘ: 76
12.08%

szczegóły głosowania radnego