Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Jarosław Wiśnicki
Jarosław Wiśnicki
Wiceprzewodniczący Rady

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
3
Sesje rady
3
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
32
Wszystkie głosowania
32
Frekwencja
100%

ZA: 29
90.63%
PRZECIW: 1
3.13%
WSTRZYMUJE SIĘ: 1
3.13%

szczegóły głosowania radnego