Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Jarosław Wiśnicki
Jarosław Wiśnicki
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
16
Sesje rady
16
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
186
Wszystkie głosowania
196
Frekwencja
94.9%

ZA: 157
84.41%
PRZECIW: 7
3.76%
WSTRZYMUJE SIĘ: 22
11.83%

szczegóły głosowania radnego