Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Jarosław Wiśnicki
Jarosław Wiśnicki
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
39
Sesje rady
39
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
462
Wszystkie głosowania
462
Frekwencja
100%

ZA: 342
74.03%
PRZECIW: 34
7.36%
WSTRZYMUJE SIĘ: 49
10.61%

szczegóły głosowania radnego