Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Jarosław Wiśnicki
Jarosław Wiśnicki
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
37
Sesje rady
37
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
442
Wszystkie głosowania
442
Frekwencja
100%

ZA: 329
74.43%
PRZECIW: 30
6.79%
WSTRZYMUJE SIĘ: 46
10.41%

szczegóły głosowania radnego