Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Jarosław Wiśnicki
Jarosław Wiśnicki
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
11
Sesje rady
11
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
146
Wszystkie głosowania
153
Frekwencja
95.42%

ZA: 123
84.25%
PRZECIW: 6
4.11%
WSTRZYMUJE SIĘ: 17
11.64%

szczegóły głosowania radnego