Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Jarosław Wiśnicki
Jarosław Wiśnicki
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
7
Sesje rady
7
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
94
Wszystkie głosowania
98
Frekwencja
95.92%

ZA: 78
82.98%
PRZECIW: 4
4.26%
WSTRZYMUJE SIĘ: 12
12.77%

szczegóły głosowania radnego