Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Michał Dzimira
Michał Dzimira
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
26
Sesje rady
28
Frekwencja radnego
92.86 %
92.86 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
334
Wszystkie głosowania
334
Frekwencja
100%

ZA: 277
82.93%
PRZECIW: 9
2.69%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego