Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Marek Ostrowski
Marek Ostrowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
11
Sesje rady
11
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
137
Wszystkie głosowania
153
Frekwencja
89.54%

ZA: 133
97.08%
PRZECIW: 4
2.92%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego