Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Marek Ostrowski
Marek Ostrowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
16
Sesje rady
16
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
176
Wszystkie głosowania
196
Frekwencja
89.8%

ZA: 171
97.16%
PRZECIW: 5
2.84%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego