Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Marek Ostrowski
Marek Ostrowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
28
Sesje rady
28
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
334
Wszystkie głosowania
334
Frekwencja
100%

ZA: 303
90.72%
PRZECIW: 8
2.4%
WSTRZYMUJE SIĘ: 1
0.3%

szczegóły głosowania radnego