Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Marek Ostrowski
Marek Ostrowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
14
Sesje rady
14
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
159
Wszystkie głosowania
178
Frekwencja
89.33%

ZA: 155
97.48%
PRZECIW: 4
2.52%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego