Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Marek Ostrowski
Marek Ostrowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
37
Sesje rady
37
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
442
Wszystkie głosowania
442
Frekwencja
100%

ZA: 406
91.86%
PRZECIW: 12
2.71%
WSTRZYMUJE SIĘ: 2
0.45%

szczegóły głosowania radnego