Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Marek Ostrowski
Marek Ostrowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
53
Sesje rady
54
Frekwencja radnego
98.15 %
98.15 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
629
Wszystkie głosowania
629
Frekwencja
100%

ZA: 580
92.21%
PRZECIW: 13
2.07%
WSTRZYMUJE SIĘ: 3
0.48%

szczegóły głosowania radnego