Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Marek Ostrowski
Marek Ostrowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
44
Sesje rady
45
Frekwencja radnego
97.78 %
97.78 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
511
Wszystkie głosowania
511
Frekwencja
100%

ZA: 467
91.39%
PRZECIW: 12
2.35%
WSTRZYMUJE SIĘ: 2
0.39%

szczegóły głosowania radnego