Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Marek Ostrowski
Marek Ostrowski
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
39
Sesje rady
39
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
462
Wszystkie głosowania
462
Frekwencja
100%

ZA: 426
92.21%
PRZECIW: 12
2.6%
WSTRZYMUJE SIĘ: 2
0.43%

szczegóły głosowania radnego