Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Mirosław Trzciński
Mirosław Trzciński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
28
Sesje rady
28
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
334
Wszystkie głosowania
334
Frekwencja
100%

ZA: 314
94.01%
PRZECIW: 9
2.69%
WSTRZYMUJE SIĘ: 3
0.9%

szczegóły głosowania radnego