Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Mirosław Trzciński
Mirosław Trzciński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
18
Sesje rady
18
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
220
Wszystkie głosowania
228
Frekwencja
96.49%

ZA: 212
96.36%
PRZECIW: 5
2.27%
WSTRZYMUJE SIĘ: 3
1.36%

szczegóły głosowania radnego