Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Mirosław Trzciński
Mirosław Trzciński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
7
Sesje rady
7
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
96
Wszystkie głosowania
98
Frekwencja
97.96%

ZA: 94
97.92%
PRZECIW: 1
1.04%
WSTRZYMUJE SIĘ: 1
1.04%

szczegóły głosowania radnego