Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Mirosław Trzciński
Mirosław Trzciński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
55
Sesje rady
55
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
635
Wszystkie głosowania
635
Frekwencja
100%

ZA: 587
92.44%
PRZECIW: 23
3.62%
WSTRZYMUJE SIĘ: 12
1.89%

szczegóły głosowania radnego