Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Mirosław Trzciński
Mirosław Trzciński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
45
Sesje rady
45
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
511
Wszystkie głosowania
511
Frekwencja
100%

ZA: 475
92.95%
PRZECIW: 18
3.52%
WSTRZYMUJE SIĘ: 6
1.17%

szczegóły głosowania radnego