Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Mirosław Trzciński
Mirosław Trzciński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
37
Sesje rady
37
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
442
Wszystkie głosowania
442
Frekwencja
100%

ZA: 408
92.31%
PRZECIW: 17
3.85%
WSTRZYMUJE SIĘ: 6
1.36%

szczegóły głosowania radnego