Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Mirosław Trzciński
Mirosław Trzciński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
22
Sesje rady
22
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
256
Wszystkie głosowania
256
Frekwencja
100%

ZA: 240
93.75%
PRZECIW: 5
1.95%
WSTRZYMUJE SIĘ: 3
1.17%

szczegóły głosowania radnego