Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Mirosław Trzciński
Mirosław Trzciński
Radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
51
Sesje rady
51
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
596
Wszystkie głosowania
596
Frekwencja
100%

ZA: 553
92.79%
PRZECIW: 21
3.52%
WSTRZYMUJE SIĘ: 10
1.68%

szczegóły głosowania radnego