Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Dorota Wacławska
Dorota Wacławska
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
34
Sesje rady
37
Frekwencja radnego
91.89 %
91.89 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
442
Wszystkie głosowania
442
Frekwencja
100%

ZA: 385
87.1%
PRZECIW: 10
2.26%
WSTRZYMUJE SIĘ: 2
0.45%

szczegóły głosowania radnego