Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Kalisz
Agnieszka Kalisz
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
45
Sesje rady
54
Frekwencja radnego
83.33 %
83.33 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
629
Wszystkie głosowania
629
Frekwencja
100%

ZA: 327
51.99%
PRZECIW: 43
6.84%
WSTRZYMUJE SIĘ: 87
13.83%

szczegóły głosowania radnego