Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Kalisz
Agnieszka Kalisz
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
7
Sesje rady
7
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
96
Wszystkie głosowania
98
Frekwencja
97.96%

ZA: 74
77.08%
PRZECIW: 3
3.13%
WSTRZYMUJE SIĘ: 19
19.79%

szczegóły głosowania radnego