Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Kalisz
Agnieszka Kalisz
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
24
Sesje rady
28
Frekwencja radnego
85.71 %
85.71 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
334
Wszystkie głosowania
334
Frekwencja
100%

ZA: 213
63.77%
PRZECIW: 8
2.4%
WSTRZYMUJE SIĘ: 33
9.88%

szczegóły głosowania radnego