Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Kalisz
Agnieszka Kalisz
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
15
Sesje rady
16
Frekwencja radnego
93.75 %
93.75 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
157
Wszystkie głosowania
196
Frekwencja
80.1%

ZA: 128
81.53%
PRZECIW: 4
2.55%
WSTRZYMUJE SIĘ: 25
15.92%

szczegóły głosowania radnego