Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Kalisz
Agnieszka Kalisz
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
40
Sesje rady
45
Frekwencja radnego
88.89 %
88.89 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
511
Wszystkie głosowania
511
Frekwencja
100%

ZA: 291
56.95%
PRZECIW: 36
7.05%
WSTRZYMUJE SIĘ: 74
14.48%

szczegóły głosowania radnego