Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Kalisz
Agnieszka Kalisz
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
19
Sesje rady
22
Frekwencja radnego
86.36 %
86.36 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
256
Wszystkie głosowania
256
Frekwencja
100%

ZA: 159
62.11%
PRZECIW: 7
2.73%
WSTRZYMUJE SIĘ: 27
10.55%

szczegóły głosowania radnego