Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Kalisz
Agnieszka Kalisz
Przewodnicząca Rady

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
2
Sesje rady
2
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
27
Wszystkie głosowania
27
Frekwencja
100%

ZA: 26
96.3%
PRZECIW: 0
0%
WSTRZYMUJE SIĘ: 0
0%

szczegóły głosowania radnego