Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Kalisz
Agnieszka Kalisz
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
33
Sesje rady
37
Frekwencja radnego
89.19 %
89.19 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
442
Wszystkie głosowania
442
Frekwencja
100%

ZA: 257
58.14%
PRZECIW: 25
5.66%
WSTRZYMUJE SIĘ: 58
13.12%

szczegóły głosowania radnego