Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Kalisz
Agnieszka Kalisz
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
11
Sesje rady
11
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
144
Wszystkie głosowania
153
Frekwencja
94.12%

ZA: 119
82.64%
PRZECIW: 4
2.78%
WSTRZYMUJE SIĘ: 21
14.58%

szczegóły głosowania radnego