Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Kalisz
Agnieszka Kalisz
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
35
Sesje rady
39
Frekwencja radnego
89.74 %
89.74 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
462
Wszystkie głosowania
462
Frekwencja
100%

ZA: 268
58.01%
PRZECIW: 28
6.06%
WSTRZYMUJE SIĘ: 63
13.64%

szczegóły głosowania radnego