Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Kalisz
Agnieszka Kalisz
Radna

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
14
Sesje rady
14
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
153
Wszystkie głosowania
178
Frekwencja
85.96%

ZA: 125
81.7%
PRZECIW: 4
2.61%
WSTRZYMUJE SIĘ: 24
15.69%

szczegóły głosowania radnego