Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

15.3. c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark,

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)