Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.3. c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku,

LII Sesja Rady Miejskiej