Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Agnieszka Graszek
Agnieszka Graszek
radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
4
Sesje rady
4
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
41
Wszystkie głosowania
41
Frekwencja
100%

ZA: 39
95.12%
PRZECIW: 1
2.44%
WSTRZYMUJE SIĘ: 1
2.44%

szczegóły głosowania radnego