Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Łukasz Sawulski
Łukasz Sawulski
radny

 

Aktywność użytkownika
Obecność
Udział w sesjach rady
4
Sesje rady
4
Frekwencja radnego
100 %
100 %
Głosowania radnego
Ilość oddanych głosów
41
Wszystkie głosowania
41
Frekwencja
100%

ZA: 37
90.24%
PRZECIW: 0
0%
WSTRZYMUJE SIĘ: 2
4.88%

szczegóły głosowania radnego