Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.12. l) wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Działdowskiej 15 w Lidzbarku, usytuowanym na działce numer 121 w obrębie 3 miasto Lidzbark oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,

LIII Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)