Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.11. k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Stare Dłutowo, gmina Lidzbark,

LIII Sesja Rady Miejskiej