Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.9. i) nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nick, gmina Lidzbark,

LIII Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)