Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.8. h) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Lidzbarku przy ul. Myśliwskiej na rzecz Skarbu Państwa,

LIII Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)