Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.6. f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2023 roku,

LIII Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)