Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2022-03-01 12:00
XLIII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
5.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
WNIOSEK FORMALNY: Komisja Skrutacyjna 1) Zbigniew Gutowski 2) Marek Ostrowski 3) Tomasz Marszak
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
6.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
6.3.c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2022 roku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
6.4.d) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Cibórz (osada) i Wybudowanie Nowodworskie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.5.e) wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Szosa Lubawska, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
6.6.f) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dłutowo Stare, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
6.7.g) zamiany nieruchomości bez obowiązków dokonywania dopłat.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
7.Zakończenie obrad.