Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.5. e) wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Szosa Lubawska, na rzecz jej użytkownika wieczystego,

XLIII Sesja Rady Miejskiej