Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.3. c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2022 roku,

XLIII Sesja Rady Miejskiej