Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.4. d) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Cibórz (osada) i Wybudowanie Nowodworskie,

XLIII Sesja Rady Miejskiej