Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.6. f) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dłutowo Stare, gmina Lidzbark,

XLIII Sesja Rady Miejskiej