Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XXIX Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-01-18, 13:42 5.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:41 5.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:39 5.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:37 5.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:31 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku
XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2021-01-18
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:29 Głosowanie - wniosek formalny
Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-01-18, 13:27 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad w pkt 5 podjęcie uchwał w sprawach ppkt n) ustalenia zasad obliczania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
XXVIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-12-28, 14:09 5.14. n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 14:07 5.13. m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 14:04 5.12. l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 14:03 5.11. k) zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w lata 2020 -2021.
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:58 5.10. j) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:57 5.9. i) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Z. i M. Ł. na uchwałę Nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk),
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:55 5.8. h) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:53 5.7. g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:51 5.6. f) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lidzbark,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:49 5.5. e) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:45 5.4. d) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:43 5.3. c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:41 5.2. b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na 2021 rok,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:39 5.1. a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lidzbark na 2021 rok,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:34 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:31 Głosowanie - wniosek formalny
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:30 Głosowanie - wniosek formalny
Wprowadzenie w pkt 5 dodatkowego ppkt n) projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:29 Głosowanie - wniosek formalny
Wprowadzenie w pkt 5 dodatkowego ppkt m) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:27 Głosowanie - wniosek formalny
Wprowadzenie w pkt 5 dodatkowego ppkt l) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
XXVII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-12-21, 13:57 13.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 13:41 13.4. d) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2021r.
XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 12:49 13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 12:46 13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 12:17 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z XXIV z dnia 22 października, XXV z dnia 2 listopada oraz XXVI z dnia 30 listopada Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 12:14 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXVI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-11-30, 12:21 4.1. a) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
XXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-11-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-11-02, 13:17 4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok.
XXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-11-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-02, 13:14 4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-11-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXIV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-10-22, 15:40 15.9. i) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
8
6
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 15:39 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o pozostawienie średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark na tym samym poziomie jak w roku 2020
ODRZUCONO
4
9
1
szczegóły głosowania
2020-10-22, 15:28 15.8. h) podatku od nieruchomości.
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
8
5
1
szczegóły głosowania
2020-10-22, 15:27 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o pozostawienie wysokości podatków od nieruchomości na tym samym poziomie jak w roku 2020
ODRZUCONO
4
8
2
szczegóły głosowania
2020-10-22, 15:22 15.7. g) podatku od środków transportowych,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
8
4
2
szczegóły głosowania
2020-10-22, 15:17 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o pozostawienie wysokości podatków od środków transportowych na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym.
ODRZUCONO
4
8
2
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:51 15.6. f) uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody – drzew uznanych za pomnik przyrody,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:48 15.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiełpiny, gmina Lidzbark,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:47 15.4. d) zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lidzbark,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:45 15.3. c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:41 15.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:34 15.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 12:39 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 12:35 Głosowanie - wniosek formalny
przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 12:32 Głosowanie - wniosek formalny
Proponuję wprowadzić w pkt 15 podjęcie uchwał w sprawie ppkt i) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10