Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

XXVIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-12-28, 13:39 5.1. a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lidzbark na 2021 rok,
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:34 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:31 Głosowanie - wniosek formalny
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:30 Głosowanie - wniosek formalny
Wprowadzenie w pkt 5 dodatkowego ppkt n) projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:29 Głosowanie - wniosek formalny
Wprowadzenie w pkt 5 dodatkowego ppkt m) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-12-28, 13:27 Głosowanie - wniosek formalny
Wprowadzenie w pkt 5 dodatkowego ppkt l) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
XXVII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-12-21, 13:57 13.3. c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 13:41 13.4. d) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2021r.
XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 12:49 13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 12:46 13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 12:17 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z XXIV z dnia 22 października, XXV z dnia 2 listopada oraz XXVI z dnia 30 listopada Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 12:14 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXVI Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-11-30, 12:21 4.1. a) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
XXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-11-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-11-02, 13:17 4.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok.
XXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-11-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-02, 13:14 4.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-11-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXIV Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-10-22, 15:40 15.9. i) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
8
6
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 15:39 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o pozostawienie średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark na tym samym poziomie jak w roku 2020
ODRZUCONO
4
9
1
szczegóły głosowania
2020-10-22, 15:28 15.8. h) podatku od nieruchomości.
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
8
5
1
szczegóły głosowania
2020-10-22, 15:27 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o pozostawienie wysokości podatków od nieruchomości na tym samym poziomie jak w roku 2020
ODRZUCONO
4
8
2
szczegóły głosowania
2020-10-22, 15:22 15.7. g) podatku od środków transportowych,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
8
4
2
szczegóły głosowania
2020-10-22, 15:17 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o pozostawienie wysokości podatków od środków transportowych na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym.
ODRZUCONO
4
8
2
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:51 15.6. f) uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody – drzew uznanych za pomnik przyrody,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:48 15.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiełpiny, gmina Lidzbark,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:47 15.4. d) zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lidzbark,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:45 15.3. c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:41 15.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 13:34 15.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 12:39 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 12:35 Głosowanie - wniosek formalny
przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej po zmianach
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 12:32 Głosowanie - wniosek formalny
Proponuję wprowadzić w pkt 15 podjęcie uchwał w sprawie ppkt i) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-22, 12:29 Głosowanie - wniosek formalny
Wnioskuje o zdjęcie z pkt 15 podjęcie uchwał w sprawie ppkt c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowo-wschodniej części gminy Lidzbark-obszar A.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXIII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-09-24, 14:03 13.12. l) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka.
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 14:01 13.11. k) zmiany w Statucie Gminy Lidzbark
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:59 13.10. j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Cibórz, gmina Lidzbark,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:57 13.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku przy ul. 3-go Maja,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:55 13.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku przy ul. Brzozowej,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:54 13.7. g) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2020/2021,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:51 13.6. f) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Lidzbark przez inne niż Gmina Lidzbark osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:49 13.5. e) zmiany Uchwały Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:47 Głosowanie - wniosek formalny
podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Główny Dworzec i ul. Działdowskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:45 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nazwy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:39 13.3. c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:38 13.2. b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 13:36 13.1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 12:25 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-09-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-24, 12:23 Głosowanie - wniosek formalny
Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XXII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-07-01, 13:48 4.10. j) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:45 4.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark.
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:44 4.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stare Dłutowo, gmina Lidzbark,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
10
0
3
szczegóły głosowania
2020-07-01, 13:42 4.7. g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ulicy Sądowej,
XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2020-07-01
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9