Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Lidzbarku

VII Sesja Rady Miejskiej
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-03-13, 15:33 12.8. h) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
11
1
2
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:31 12.7. g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:30 12.6. f) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:27 12.5. e) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:23 12.4. d) udzielenia p.o. Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:22 12.3. c) zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:21 12.2. b) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 15:18 12.1. a) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok,
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-13, 13:43 3. Przyjęcie porządku obrad.
VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2019-03-13
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2019-03-13, 13:40 Głosowanie - wniosek formalny
zmiana porządku obrad w sprawie przekazania według właściwości Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku skargi
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2019-03-13, 13:36 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych w Lidzbarku i Gminie Lidzbark
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10