Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
Ostatnie posiedzenia

Ostatnie głosowania
# Data głosowania Sesja Wynik głosowania
1 2022-07-18, 14:42 5.11. k) zmiany Uchwały Nr XLIV/385/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030.
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2 2022-07-18, 14:40 5.10. j) zmiany Uchwały Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 lipca 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
3 2022-07-18, 14:37 5.9. i) zmiany Uchwały Nr XXX/269/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Stare Miasto wraz z ustanowieniem służebności gruntowej,
XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2022-07-18
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
zobacz więcej