Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku 21

Sądowa
13-230 Lidzbark

08:00 - 20:00