Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2024-03-05 08:00
LXII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (63.64%)
(7)
PRZECIW (27.27%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (9.09%)
(1)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek o odczytanie protokołu z poprzedniej sesji.
ODRZUCONO
ZA (30.77%)
(4)
PRZECIW (61.54%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
ZATWIERDZONO
ZA (88.89%)
(8)
PRZECIW (11.11%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 r.,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.