Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2024-06-12 14:00
IV Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Wykreślenie w porządku obrad w punkcie 4 podpunktu c)
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wykreślenie w porządku obrad w punkcie 4 podpunktu d)
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1.a) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.2.b) uchwalanie zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.