Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2022-11-21 13:30
XLIX Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
5.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
5.3.c) zmiany Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark.
GŁOSOWANIE (ANULOWANE)
ZATWIERDZONO
ZA (90.91%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (9.09%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE (REASUMPCJA)
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.