Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark.

XXII Sesja Rady Miejskiej