Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.8. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stare Dłutowo, gmina Lidzbark,

XXII Sesja Rady Miejskiej