Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.6. f) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Cibórz 29, usytuowanym na działce numer 609, obręb Cibórz, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy,

XXII Sesja Rady Miejskiej